X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

صدای تالش

تالش سرزمین کهن و جاوید در پهنه شمالی و غربی کوههای تالش واقع در رشته کوه البرز است

تریبون صدای تالش www.sedayetalesh.ir Tolışi sədo talesh_voice@yahoo.com اخبار مقالات و گزارشهای خود را به آدرس ایمیل بالا ارسال نمایید تا به نام شما از تریبون صدای تالش انتشار یابد

قهر صداوسیمای مرکز گیلان با تالشان


قهر صداوسیمای مرکز گیلان با تالشان

کارنامه درخشان مردم گیلان در تاریخ ایران که از دو قوم عمده  گیلک وتالش تشکیل یافته است بر کسی پوشیده نیست اینکه هزاران سال است که اقوام گیلک وتالش درکنارهم زندگی با صلح وصفا دارند وهرگز هم حاضر نیستند این پیوندشان تحت تاثیر افراطی گری افرادی درهرپست ومقامی گسسته شود .
قریب نیمی ازخاک گیلان تالش نشین ومنهای مهاجران مهمان وسایر  اقوام اقلیت گیلانی قریب نیمی از ساکنین گیلان را هم مردم شریف وزحمتکش تالش تشکیل می دهد  ،مردمانی که عمدتا در غرب گیلان و روستاها زندگی میکنند وبه دلیل مهاجرتی که به اقتضای شرایط سخت  اقتصادی و رشد نسبی جمعیت تالش  در  روستا در قرن اخیر ، پیش آمده است ، صدها هزارنفر ازتالشان  مجبور به مهاجرت به مرکز استان وسایر استانها ومخصوصا پایتخت شده اند ،که درایام عید نوروز و محرم وصفر اکثرا به خانه ها ودیار خود از ماسوله وشفت وماسال تا آستارا برمیگردند ودر آن روزها  جمعیت غالب استان را تالشان تشکیل میدهند مثلا از جمعیت پنج هزارنفری تالش ماسوله فقط هزار نفر بطور ثابت در ماسوله زندگی میکنند .


صدا وسیمای مرکز گیلان به عنوان یک شبکه ملی استانی که از بودجه بیت المال اداره میشود و وظیفه اش انعکاس صدای مردم گیلان ، اخبار و نیازمندیها واشاعه فرهنگ بومی وبطور خاص باید در خدمت مردم گیلان یعنی تالشان وگیلکان باشد .وظیفه ای که متاسفانه مدیریت صدا وسیمای گیلان از آن کاملا غافل مانده است وچنین بر می آید که هیچ گوش شنوایی براصلاح روندی که بررادیوی رشت و شبکه باران حاکم است ندارد و با بی توجهی به نقدها واعتراضها یی که بسیاری ازاندیشمندان ودلسوزان تالش وگیلک داشته است، امروز به جایی رسیده ایم که تقریبا صدای تالش در شبکه باران بطور کامل خفه شده است .
مدیریت حاکم برشبکه باران برخلاف دستوراتی که رهبری سازمان بردوششان گذاشته وباید به
عنوان یک مدیر رسانه ملی استانی  وظیفه اش توازن وعدالت در اختیار دادن فرصت رسانه ای مطلوب  برای همه اقوام بومی و اتحاد مردم گیلان است نه تنها کوششی در اشاعه فرهنگ تالش ونیمی از مخاطبانش  نکرده ، بلکه سالهاست روند خذف فرهنگ تالش را دربرنامه ها وسریالها واخبار پیش گرفته است و  نارضایتی حداقل نیمی از  مخاطبانش که صدها هزار نفر آنها تالش است  را موجب شده است  امری که به هیچ وجه حتی پسندیده مردم شریف گیلک نیست چراکه آنها هم اولا راضی به نادیده گرفتن حقوق مردم تالش نیستند ثانیا اعتراض فراوانی برشکل بیان زبان گیلکی و آنهم به  زبان من درآوردی گیلکی شده اند وبارها اعتراض ونقد بر روند برنامه هایی داشته اند که همراه با تحقیر گیلکان در انزلی ورودبار ولنگرود مخصوصا  روستاییان بوده است . 

آیا مدیریت حاکم بر صدا وسیمای گیلان  یک بارعملکرد خودرا ارزشیابی کرده اند و می دانند دلیل اصلی  درصد روبه افزایش بیننده های شبکه ماهواره ای در استان گیلان ناشی از ضعف عملکرد شان است  ،و از خود پرسیده اند  که سهم تالشان در برنامه های بیست وچهار ساعته رادیو رشت وشبکه باران چند ساعت وبهتر بگویم چند دقیقه یا ثانیه است ؟سهم تالشان در بودجه میلیاردی شبکه چقدر است ؟سهم تالشان در تعدادکارمندان آن اداره به چه میزان است ؟ سهم تالشان اگر چه در برنامه شبکه باران تقریبا صفر است و فقط آنان را در کار وتولید کشاورزی وراهپیمایی هانشان میدهد ،  خوب است بدانند  ،در تاریخ گیلان تالشان سهم برتر کمی وکیفی  در مبارزات ضد استکباری  داشته اند ودر گذشته نه چندان دور عمده سرزمین گیلان در دست تالشان بوده  ،و امروز بخش غالب زیباییهای گیلان سرسبز و طبیعت زیبای آن را سرزمین تالشان تشکیل میدهد  ودرعصر فعلی جایی که  کشور در جنگ و تهاجم صدام قرار داشت ، تالشان سهم برتر درگیلان داشته اند وهزاران شهید تالش تقدیم وطن نموده اند ، جایی که کشور در محاصرات اقتصادی بیگانگان به تولید برنج ،چای ، دام وطیور ، محصولات لبنی ،ابریشم ،توتون ،صنایع دستی ودیگر مایحتاج زندگی نیاز داشته است ، تالشان سهم برتر درتولیدات کشاورزی گیلان داشته اند ،جایی که کشور حراست وپاسداری ازانقلاب وسرحدات مرزی را طلب می نمود تالشان سهم برتر در میدانها ی انقلاب گیلان داشته اندوامروز هزاران نفر از فرزندان تالش در کسوت پاسداری سهم برتر را در قوای تظامی گیلان تشکیل داده اند .
متاسفانه درشرایطی که فشار اقتصادی و تحریمها بیش از از هرزمان دیگر مردم ایران را در گیر معاش نموده است و همه شبکه های استانی بیش ازپیش وظیفه رضایت واتحاد  مردم استانشان را دارند امری که صدا وسیمای مرکز گیلان از آن غافل مانده است ودر سراسر ایران در رتبه آخر است و با این اقدامات خود ناخواسته مردم تالش را بسوی شبکه های ماهواره ای گسیل داشته است وامروز بسیاری از تالشان بعنوان مقابله به مثل شبکه باران را از گیرنده های خود خذف نموده اند وبه نوعی تالشان هم با شبکه باران قهر کرده اند.
امروز صدا وسیما ی گیلان باسکوت وبی تفاوتی بسیاری از  مردم تالش نسبت به اداره آن  از هرگونه باز خواستی از جانب تالشان ونمایندگانش  در امان مانده است و خاطرش از تامین بودجه دولتی جمع است و  دیگر نیازی به تالش وکارمندان تالش ندارد وبه همین خاطر شاید دیگر اثری ازهنرمندان تالش در صدا وسیمای گیلان دیده نمی شود و بیش از آنکه به یک رسانه ملی واستانی  شبیه باشد تبدیل به یک رسانه شخصی وگروهی شده است .امری که شاید از دید چشمان مدیریت سازمان آقای ضرغامی که زیر نظر رهبری انقلاب هستند ، بشدت پنهان مانده است  .
 سالهاست که مردم تالش از شبکه باران قطع امید کرده اند و شاید هم بدین خاطر  دو نماینده محترم  تالش مجلس شورای اسلامی  ، آقای عاشوری ( رییس مجمع نمایندگان استان)و نماینده مردم شهر های فومن وماکلوان وماسوله وشفت  و آقای شکری نماینده شهرهای ماسال ورضوانشهر وتالش درمواجه با دنیایی از کمبود های تالش دراین مورد  سکوت مطلق اختیار کرده اند  ویا اعتراض پنهانی داشته اند که ما خبر نداریم ، با این حا ل ما از این دو عزیز تالش که میدانیم قلبشان برای تالشان میطپد اگر میتوانند این روند را اصلاح نمایند .واگر اصلاح شدنی نیست حداقل وظیفه شان را در اعتراض به این ظلم برتالش نشان دهند .
مردم تالش ،  شبکه باران ، رادیوی گیلان را صدای خود نمی دانند و مایلند  نمایندگانشان با  جلب ساز وکارهای قانونی  زمینه ای  فراهم آورند تا در غرب گیلان با کسر یک سوم بودجه صدا وسیمای گیلان   وبا یاری هزاران اندیشمند وهنرمند تالش شبکه مستقل تالش را بوجود آورند .
از : رمضان نیک نهاد  

تاریخ ارسال: 29 بهمن 1391 ساعت 18:22 | نویسنده: مدیر صدای تالش | چاپ مطلب 14 نظر