X
تبلیغات
زولا

صدای تالش

تالش سرزمین کهن و جاوید در پهنه شمالی و غربی کوههای تالش واقع در رشته کوه البرز است

تریبون صدای تالش www.sedayetalesh.ir Tolışi sədo talesh_voice@yahoo.com اخبار مقالات و گزارشهای خود را به آدرس ایمیل بالا ارسال نمایید تا به نام شما از تریبون صدای تالش انتشار یابد

چرا بعضی از ما تالشان ، تیشه بر ریشه خود می زنیم ؟

چرا بعضی از ما تالشان ، تیشه بر ریشه خود می زنیم ؟

همه انسانها از  هر قومی دارای تفاوتهای فردی واجتماعی هستند  که آن خصایل افراد را از همدیگر واقوام را از دیگری متمایز می نمایند .تالش هم  ، به عنوان قومی که در تاریخ به سلحشوری وشرافتمندی معروف است ،از این قاعده مستثنی نیست . با همه علایق و تعلق خاطری که نسبت به همه اقوام ایرانی فارس وکرد وبلوچ وترک ولر وترکمن وگیلک وخصوصا تالش دارم . ومیدانم که کارنامه درخشان وتمدن  ایرانیان در تاریخ باستان چون خاری به چشم بیگا نگان متجاوز بوده است و کوشیده اند تا با رخنه میان اقوام ، آن خصایل نیکو را کمرنگ نمایند و بر فرهنگ ونعمات فراوان کشور بزرگ ایران تسلط یابند .


بعضی از افکار انحرافی که متاسفانه در بین بعضی ازما ، تالشان هم رخنه نموده است وچون خوره ،به فرهنگ اصیل ایرانی وتالشی ما در حال آسیب رسانی است وشاید یکی از دلایل اصلی محرومیت وعقب ماندگی عمران وآبادانی در سرزمین تالش ،شده است به عنوان چندین سوال ازعیب های  خود مطرح می نمایم واگر از هر هزار نفر تالش عزیز، با خصلت های ارزشمند  غالب تالشان  که قبلا به آن پرداخته ایم ، حتی اگر یک نفر دارای عیب های  زیر باشد بازهم زیاد است که با نگاه خودسازی ،خردمندانه می توانیم  عیب های خود را اصلاح  نماییم  .

*چرا بعضی از ما تالشان ، چشم دیدن افراد تالش موفق تر از خود را نداریم ، وبه عناوین مختلف سعی در زیر سوال بردن آنها داریم ؟

*چرا بعضی از ما تالشان ، فقط عینک بدبینی به چشم زده ایم و تنها عیب های عزیزانمان را می بینیم ؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، هیچ دیکته ای نمی نویسیم و فقط دوست داریم ، غلط های املایی تالشان را تصحیح نماییم ؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، تمام مبارزه ما ، به حق یا نا به حق تنها علیه تالشان خلاصه میشود وبس ؟

* چرا بعضی از ما تالشان ،  چشم از دیدن اتحاد خلق ها در اقوام دیگر بسته ایم و هیچگونه احساسی از موفقیت وشکست دیگر تالشان نداریم  .؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، با زبان خودمان با فرزندمان سخن نمیگوییم وزبان مادری را ازدلبندمان دریغ می نماییم آیا هیچ فارس و گیلک وترکی هم چنین میکند ؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، در انتخابات محلی ،برای غیر تالش ،جان می دهیم آیا دربین تالش قحطی انسانهای شایسته شده است ؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، کمتر به آداب و نظافت ولباس وظاهرخود در اجتماعات اهمیت میدهیم و بهانه به دست دیگران میدهیم ؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، سالی یکبارسرقبرپدر یا پدر بزرگ خود نمی رویم در حالی که در مجلس یادبود پدر دیگری آنقدر برسروروی خود می زنیم .؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، وقتی به قدرت مالی ،سیاسی ، علمی می رسیم تالشان را ، نزدیکان خود را حتی پدر ومادر خودرا نمی بینیم و آنقدر بی خیروعاطفه  می شویم ؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، از توانایی های خود برای کسب مدیریت های سیاسی واداری و..  استفاده کمتریمی نماییم و بیش از اندازه شکست نفسی وفروتنی داریم ؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، در کتابخانه خود حتی یک کتاب تالشی نداریم .؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، در محل کاراداری  خود حتی با همکار تالش ، شهامت تالشی حرف زدن را نداریم .؟

*چرا بعضی از ما تالشان ، در روستا به راحتی به حقوق یکدیگر تجاوز می نماییم و به خاطر مسایل مالی کم ارزش خود ودیگران را سرگردان در  دادگستری های شهر می نماییم وآنگونه تحقیر را به جان دل میخریم .؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، در نامگذاری فرزندانمان دقت نمی کنیم وبرای فرزندمان اسمی میگذاریم که هم هویت ایرانی ما رانشان نمی دهد و هم بیان آن درجمع شهری چیزی جز سرافکندگی وتمسخر عاید فرزندمان نمیشود .؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، در ازدواجها به تفاوت فرهنگی اقوام دیگر توجه نمی نماییم ومرغ همسایه را شتر مرغ میبینیم .؟

*چرا بعضی از ما تالشان ، وقتی کسی بالای درخت میرود ومیوه می چیند ،بجای اینکه خود نیز مهارت بالارفتن درخت را فراگیریم سعی می نماییم .اورا ازدرخت بینداریم .؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، در وبلاگها و وبسایتها ، پنجره های گیلکی وترکی داریم درحالی که عکس آن از اقوام دیگر نصیب تالشان اصلا نمیشود ویا نزدیک به صفر است .

* چرا بعضی از ما تالشان ، اگر کار کوچکی برای دیگری کرده ایم ،آنقدر خود خواه میشویم که انتظار داریم همه دربرابر ما کرنش نمایند و خودرامافوق تالش تصور می نماییم .؟

* چرا بعضی از ما تالشان ،وقتی با یک گیلک یا ترک برخورد میکنیم به جای اینکه به زبان ملی فارسی صحبت نماییم همیشه این ما هستیم که باید گیلکی یا ترکی صحبت نماییم .آیا یادگیری تالشی برایشان غیرممکن است .؟

* چرا بعضی از ما تالشان ،بیش از اندازه ساده اندیش هستیم وبه راحتی گول چرب زبانی ها را میخوریم .؟

* چرا بعضی از ما تالشان ،در برابر غیر تالش متواضع ودر برابر تالشان چون شیر درنده هستیم .؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، مانند سایر اقوام از  اندیشمندان وبزرگان علمی وسیاسی وهنرمندان تالش در عرصه مختلف حمایت وجانبداری نمی کنیم .؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، از مسئولان سیاسی غیر تالش شهرمان هیچ تقاضایی نداریم ولی اگر مسئول شهرمان تالش بود رفع تمام کمبودهای یک قرن را از او طلب می نماییم وعرصه را آنقدر براوتنگ مینماییم تامجبوربه فرار ازشهرمان گردد.؟

* چرا بعضی از ما تالشان ،از خواسته های بحق ومعقول  تالشان پیشرواز دولت حمایت نمی کنیم که هیچ  ، بلکه شدیدا مخالفت می نماییم .انگار قطره ای از خون تالشی دروجودمان نیست .؟

* چرا بعضی از ما تالشان ،از انتقال هنر وتخصص وتجربه خود به جوانان تالش شدیدا خودداری می نماییم .؟

* چرا بعضی از ما تالشان ،وقتی نیاز به همکار جدید داریم .از جوانان واطرافیان تالش استفاده نمی کنیم ودر محیط کارمان یک غریبه هستیم .؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، در محیط زندگی خود خارج از منطقه تالش ،کسی مارا با هویت تالشی نمی شناسد .؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، خواسته های کلی مانند رادیو وتلویزیون تالش که به نفع همه تالشان  است وهمه اقوام ایرانی  از آن مزایا بهره مند هستند از نمایندگان مجلس خود طلب نمیکنیم .؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، معامله با غیر تالش را ترجیح می دهیم حتی اگر به زیان ما باشد .؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، تا به ابد می خواهیم زیردست باقی بمانیم واز آموختن راه ورسم فرماندهی کوتاهی می نماییم .؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، اجازه می دهیم کارگردانانی از محیط زندگی شخصی و وجودمان با نام غیرتالش وبا زبان محلی دیگری سوءاستفاده نمایند وفیلم وسریال وگزارش تهیه نمایند .؟

* چرا بعضی از ما تالشان ، وقتی به عنوان زیردست یا کارفرما با یک تالش کار میکنیم توقع کاری زیاد تر یا مزد بیشتر را داریم که سرانجامش قطع رابطه کاری است .؟

مطالب مرتبط قبلی :  خصلت های غالب در مردم تالش    و    سنجش تالش شناسی 

از :رمضان نیک نهاد

تاریخ ارسال: 6 اردیبهشت 1392 ساعت 02:02 | نویسنده: مدیر صدای تالش | چاپ مطلب 4 نظر