صدای تالش

تالش سرزمین کهن و جاوید در پهنه شمالی و غربی کوههای تالش واقع در رشته کوه البرز است

تریبون صدای تالش www.sedayetalesh.ir Tolışi sədo talesh_voice@yahoo.com اخبار مقالات و گزارشهای خود را به آدرس ایمیل بالا ارسال نمایید تا به نام شما از تریبون صدای تالش انتشار یابد

تالش مغان

نکات مهم سخنرانی ژنرال علی اکرم همت زاده پرزیدنت تالشستان و رهبر جنبش ملی تالشستان برای استقلال از جمهوری آذربایجان در کنفرانس 19 فوریه 2014 شورای اروپا

پرونده:Alakram Gummatov.jpg
ژنرال علی اکرم همت زاده پرزیدنت تالشستان و رهبر جنبش ملی تالشستان   در آغاز کنفرانس گفت :
از نهادهای اروپایی که برای برقراری صلح بین اقوام ونژادها در منطفه پرآشوب قفقاز تلاش می کنند تشکر وقدردانی می کنم . من مطمئنم تلاشهای مشترک در این زمینه دشوار نخواهد بود وروش ما مبارزه مسالمت آمیز ، بدون خشونت ودموکراتیک برای برگرداندن آزادی مردم در میهن تاریخی خودشان از اهداف اصلی مبارزه ما خواهد بود.اقدامات حرکت ملی تالشستان در جهت برقراری صلح می باشد.جهت اصلی مبارزه جنبش ما استانداردها وارزشهای اروپایی در زمینه سیاسی و زمینه های دیگر برای استقرار صلح جامع وخشنودی بین ملت ها می باشد.
ژنرال علی اکرم همت زاده پرزیدنت تالشستان  ادامه داد:
ملت تالش از قدیمی ترین ملت های هند واروپایی می باشند که در سواحل جنوبی دریای کاسپین سکونت دارند.اطلاعات رسمی در تعداد جمعیت مردم تالشستان متناقض می باشد .اما تعداد جمعیت تالش در جمهوری آذربایجان 2 تا 2.5 میلیون نفر می باشد.به هرحال سیاستهای آسیمیلاسیون در جمهوری آذربایجان و جمهوری سوسیالیستی آذربایجان در زمان اتحاد جماهیر شوروی نتیجه اش کاهش جمعیت تدریجی تالش بوده واین درحالی است که نرخ رشد جمعیت در تالشستان و جمهوری آذربایجان رو به افزایش است.
جمهوری آذربایجان منشور اروپا در زمینه اقلیت های زبانی را پذیرفته است ولی هیچ یک از الزامات کنوانسیون حفاظت از اقلیت های ملی را برآورده نکرده است.
درحال حاضردر جمهوری آذربایجان ،نام میهن ما تالشستان تابو است و رسانه ها به جای تالشستان از کلمه منطقه جنوب استفاده می کنند.ودر کتابهای درسی دشت تالش به دشت لنکران وخانات تالش به خانات لنکران تغیر یافته است وهرگونه تلاش برای حفظ میراث فرهنگی وتاریخی تالشستان با انگ مخالف به نام عامل روسیه ،ایران وارمنستان عنوان می گردد.
استفاده و ثبت نام تالش در ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی وآموزشی ممنوع است و روشنفکران تالش در سرکوب مداوم قراردارندکه نمونه بارزآن نوروزعلی محمداف که به جرم خیانت به قتل رسیدوهلال محمداف نیز به پنج سال زندان محکوم شده است وفخرالدین عباس زاده روشنفکران بسیاری ترک وطن کردند.
مردم تالش صلح دوست هستند ودرتاریخ پیدا نمی شود این ملت به اقوام همسایه تهاجم کرده باشند وبرای انتخاب نام آذربایجان رفراندوم برگزار نشد و از مردم تالش درانتخاب نام آذربایجان نظرخواهی نشد.
در سال 1993 جمهوری تالش-مغان تشکیل شد که توسط دولت باکو سرکوب گردید.پس از این شکست موقت مردم مابرای بدست آوردن حق طبیعی خود وآزادی به مبارزه خود ادامه می دهند ورعایت نکردن حقوق بشر را تمام جهان در باره مردم ما می دانند ودراین زمینه بسیاری ازمتحدان و نهادهای بین المللی در کشورهای توسعه یافته مانند اروپا با مردم تالش در زمینه نقض حقوق بشر همدردی می کنند.
ژنرال علی اکرم همت زاده  رهبر جنبش ملی تالشستان در ادامه گفت:
هدف ما ایده ای جدید است که برای مدت طولانی مورد بحث قرار گرفته است . برای حل مشکلات اقوام در جمهوری آذربایجان سه نظر وجوددارد 1- فدرالیسم 2- کنفدراسیون 3-احیای دولت های مستقل قومی
رایج ترین نظر میان تحلیل گران و سیاستمداران فدرالیسم با اعطای استقلال به مردم قومیت ها می باشد . ولی نگرانی اقوام تالش ،لزگی ، آوار و اقوام دیگر نسبت به فدرالیسم بیشتر است و ادامه وضعیت موجود قطعا" به مرگ ونابودی اقوام منجر خواهد در صورتی که زندگی اقوام در جمهوری آذربایجان با شرایط فعلی طی شود. باتوجه به تفاوتهای فرهنگی وتاریخی مختلف بین اقوام در جمهوری آذربایجان فدرالیسم نمی تواند درگیری های موجود را کاهش دهد.
در تاریخ 7 اوت سال 1993 مجلس خلق جمهوری تالش –مغان ،جمهوری خودمختار تالش – مغان را در جمهوری آذربایجان برقرارکرد اما دولت باکو با عنوان اتهام خیانت به صورت خشونت آمیزی باآن برخورد کرد.
هراکلیتوس مرد بزرگ اروپای باستان گفته : نمی توان در یک رودخانه دوبار پاگذاشت ، چرا که هنگامی برای باردوم از آن عبور می کنیم ، دیگر نه آن رودخانه ، رودخانه قبلی است و نه تو آن آدم قبلی
پس از حوادث سال 1993 مبارزه برای استقلال از جمهوری آذربایجان ادامه دارد ، اما مقامات جمهوری آذربایجان به جای تماس و صحبت با ما به صورت سیستماتیک و نهادینه موجب آزار واذیت ما شده اند.مردم دستگیر می شوند و تعداد زیادی از آنها کشته شدند وپس از این همه مصائب در سال 2009 ایده مبارزه برای استقلال باتوجه تغیرات در منطقه خاورمیانه بزرگ زیر نام بهار عربی از خودمختاری به هدف استقلال تالشستان تغیر کرد.
ایده کنفدراسیون قادر به حفظ تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان تنها برای یک دوره کوتاه مدت خواهد بود ودرادبیات سیاسی چنین شکل حکومتی گذرا و ناپایدار خواهد بود.
بر اساس مخالفت ما با فدرالیسم و کنفدراسیون ، ایجاد دولت مستقل در اراضی تاریخی تالشستان می تواند ضامن واقعی رفاه وامنیت مردم تالشستان با همسایگان خود ومردم بومی قفقاز جنوبی باشد.
قفقاز به عنوان منطقه اقوام ونژادهای مختلف می باشدکه درآن خلق وخوی افتخار و استقلال بسیار مهم است و عدالت این مردم برای مردم خارج این سرزمین شناخته شده است و زندگی مشترک تمام اقوام ، زندگی بدون محدودیت بود و مردم تالش در دوره های تاریخی و امپراتوری های مختلف استقلال داشتند.اما در طول دوره زمانی این منطقه شاهد شکل گیری دولت مدرن در آغاز قرن بیستم بود.اما امروز به درگیری های ناشی از حرکت اقوام محلی برای حقوق طبیعی و اجتناب ناپذیر تاریخی بدل شده و وضعیت موجود در منطقه درگیری ها را بیشتر خواهد کرد ، نه تنها قفقاز بلکه اروپا ،روسیه ،ترکیه و ایران را مختل خواهد کرد.ضامن امنیت منطقه اعطای حق تعیین سرنوشت به مردم بومی قفقاز به عنوان یک ضرورت می باشد که ضامن اجرای حقوق طبیعی اقوام در قالب دولت ودر اختیار داشتن سرزمینهاومنابع خود می باشدو همچنین راهی برای توسعه تاریخی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی وزبانی می باشد.
مبارزه ما به عنوان یک بخش غیرقابل انکاراز جنبش سراسری مردم جهان برای دموکراسی وآزادی از نوع اروپایی می باشد .
در این مبارزه کسانی که به مردم ما کمک می کنند عزیزترین دوست مردم ما هستند.
جنبه اساسی جنبش ما ،صلح آمیز می باشدومبارزه ما برای آنچه که به آن تعلق داریم می باشدیعنی بازگشت به تاریخ ونام نیک ماو احیای مردم ما از طریق استقلال که تنها ضامن حفظ آنهاست.مردم ما بخشی از تاریخ کل منطقه هستند آنها با دست خود تاریخ خودرا ساخته اند و با دیگر اقوام ، تاریخ منطقه ساخته شده است،این تاریخ مشترک منطقه است و اگر یک روز تاریک ، مردمان بومی ازنقشه قومی منطقه ناپدید شوند آن به معنای مرگ کل منطقه می باشد.
وتاریخ جدید به وسیله مورخان دروغین باکو نوشته شده است تا جایگزین فرهنگ و تاریخ ما شود.
در نهایت ما نمی خواهیم بگوئیم که آماده گفتگو با مقامات باکو در این موضوعات نیستیم در حالی که آنها حاضر به انجام چنین گفتگویی نیستند .اگر تحولات آماده چنین گفتگویی باشد شاید مذاکرات را شروع کنیم.
ما به ایجاد صلح و خشنودی بین اقوام در منطقه باور داریم ومردمان بومی منطقه باید حق تعیین سرنوشت داشته باشند و آنها تصمیم بگیرند که چه آینده ای داشته باشند ، با چه دولتی دوست دارند زندگی کنند و چطور روابط خود را با همسایگان سازماندهی کنند.

تاریخ ارسال: 18 خرداد 1393 ساعت 15:01 | نویسنده: مدیر صدای تالش | چاپ مطلب 1 نظر